અમારો સંપર્ક કરો

અમને સંપર્ક મફત લાગે કૃપા કરીને.

કંપનીનું નામ: શેનઝેન વિઝનવિઝન ટેકનોલોજી કું. લિ

સરનામું: માળ 4, મકાન એ, ટાંગટોઉ ત્રીજો Industrialદ્યોગિક ક્ષેત્ર, શિઆન સ્ટ્રીટ, બાઓન જિલ્લો, શેનઝેન

સ્કાયપે: થિંકવ્યુ 0

WhatsApp:13530026324

Twitter: 649226001@qq.com

WeChat: 13530026324

લિંક્ડઇન:13530026324

Send Inquiry